Sunumlar


Sunumlar, broşürler vb.

Bizim sunum malzemelerimiz IFC Markets ile işbirliğinin avantajlarını kısaca anlatır, ürün ve hizmetlerimizi tanıtır. Bu bölümdeki malzemeler potansiyel müşterileri şirketin çeşitli faaliyetleri hakkında bilgilendirmek için ideal araçlardır.

IFC Markets Ortaklık Programı

GeWorko metodu ile PCI oluşturma

Ortaklık programı

IFC Markets'in şirket sunumu

Çağrı